o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Стратешко планирање за представнике Савеза самосталних синдиката Србије

Центар за развој Србије у Сарадњи са Међународним центром Олаф Палмео, а затим са различитим организационим нивоима Савеза самосталних синдиката Србије је одржао низ радионица на тему стратешког планирања и евалуацију текућих докумената у периоду 2020 - 2022 година. Резултат радионица и консултативне подршке је израда нових стратешких докумената.

Поред тога одржане су и радионице на тему комуникације за синдикалне активисте, а на основу ранијих утврђених потреба. резултат су новине у интернет преѕентацијама и комуницирање на друштвеним мрежама.

 

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије