o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Партиципација грађана у процесу израде буџета и повећање транспарентности и транспарентно финансирање ОЦД

Представници ЦРСа су били ангажовани у сарадњи са СКГО у процесу унапређења транспарентности и партиципације грађана у изради локаних буџета и транспарентности финансирања организација цивилног друштва у периоду 2019 - 2021 у следећим локалним самоуправама: Нови Пазар, Београд, Кикинда, Тутин, Кучево, Ариље, Топола, Врачар, Блаце.

Пре тога, током 2018. године су одржане обука за представнике 63 локалне самоупаве на теме унапређења транспарентности и партиципације грађана у процесу израде локалног буџета и побољшања транспарентности финансирања ОЦД у четири града: Суботици, Београду, Крагујевцу и Врњачкој Бањи. Обуку је похађало више од двестотине учесника.

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије