o?YaDUa    Српски     English  
 - Консалтинг

 

Пружамо услуге консалтинга и едукације из следећих области:

1) Стратешко планирање
2) Стварање визије и мисије
3) Стратешко комуницирање
4) ПР и маркетинг као средства комуникације  
    организације
5) Изградња различитих организационих мрежа
6) Тимски рад као средство за ефикасно организовање
7) Конфликт менаџмент
8) Писање пројеката
9) Креативни приступ решавању проблема
10) Унапређење интерперсоналних вештина:
      (i)  развијање лидерских вештина,
      (ii) развијање вештина презентације, 
      (iii) развијање вештина мотивисања,  
      (iv) развијање преговарачких вештина,
11) Менаџмент људским ресурсима:
      (i) развојна стратегија и планирање,  
      (ii) организационо структурирање,  
      (iii) евалуација посла и дизајн посла,
      (iv) регрутовање и селекција кадрова,
      (v)  развој процедура мотивисања запослених,
      (vi) креирање обуке у зависности од потреба,
      (vii) евалуација ефикасности тренинга.

 

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије