o?YaDUa    Српски     English  
 - Консалтинг

 У оквиру наших консалтинг услуга спроводимо пројекат Strategic Mind - управљање личним и пословним циљевима уз помоћ психолошких вештина.

www.strategicmind.weebly.com 

Поред тога формирамо базу и мрежу експерата и консултаната како би одговорили на све већи број захтева за стручном помоћи институцијама система, другим невладиним организацијама и комерцијалним установама. 

Пружамо услуге консалтинга и едукације из следећих области:

1) Стратешко планирање
2) Стварање визије и мисије
3) Стратешко комуницирање
4) ПР и маркетинг као средства комуникације  
    организације
5) Изградња различитих организационих мрежа
6) Тимски рад као средство за ефикасно организовање
7) Конфликт менаџмент
8) Писање пројеката
9) Креативни приступ решавању проблема
10) Унапређење интерперсоналних вештина:
      (i)  развијање лидерских вештина,
      (ii) развијање вештина презентације, 
      (iii) развијање вештина мотивисања,  
      (iv) развијање преговарачких вештина,
11) Менаџмент људским ресурсима:
      (i) развојна стратегија и планирање,  
      (ii) организационо структурирање,  
      (iii) евалуација посла и дизајн посла,
      (iv) регрутовање и селекција кадрова,
      (v)  развој процедура мотивисања запослених,
      (vi) креирање обуке у зависности од потреба,
      (vii) евалуација ефикасности тренинга.

 

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије